"Kontrakt Pembuatan"
  • Kami menghasilkan / pembuatan secara kontrak EVCO berkualiti premium Evco dan boleh didapati di pasaran tempatan dan eksport (tempahan secara pukal).
  • Kami juga membekalkan dan mempromosi Evco sebagai alternatif bahan mentah yang berkualiti tinggi untuk produk kosmetik, untuk kesihatan dan untuk kegunaan harian.
  • Menyokong dan menggalakkan usahawan Evco dalam memulakan jenama mereka sendiri.